Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.05.2016. 11:26

Prodaja havarisanih motornih vozila: Citroen, Golf, Mercedes, Opel...

Izvor: Akta.ba, 17.05.2016.

 

JP ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE AD

 

Broj: 14/2-1140/16

Datum: 17.05.2016.

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka broj 14/2- 651/16 od 28.03.2016. godine, Komisija imenovana Rješenjem v.d. direktora broj 14/2-671/16 od 31.03.2016. godine:

 

OGLAŠAVA

DRUGU PRODAJU HAVARISANIH MOTORNIH VOZILA

PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PONUDA

 

1. Predmet prodaje su havarisana motorna vozila (nisu za registraciju), smještena u PC Vrbanja, Ulica Siniše Mijatovića broj 24, Banja Luka, podijeljena po lotovima:

 

BROJ LOTA

MARKA VOZILA

BROJ ŠASIJE

GOD. PROIZV.

POČETNA CIJENA/KM

LOT 1

PMV CITROEN XANTIA

VFZXХ11А00061А3048

1994

520,00

LOT 2

PMV GOLF II

WVWZZZ19ZFW875б81

1984

360,00

LOT З

PMV MERCEDES 124

WDB1240211В479716

1994

1.120,00

LOT 4

PMV OPEL IDA

WOL000036L2757374

1990

400,00

LOT 5

PMV SCIROCCO

WVWZZZ53ZGN015542

1986

240,00

LOT 6

PMV ZASTAVA YUGO

VХ1145А0000773303

1991

184,00

LOT 7

PMV MERCEDES 230

WDB1240231А661940

1991

1.040,00

 

 

2. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje vozila uz dokumenta ( lična karta ili ovlaštenje zz pravna lica), dana 24.05.2016. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u skladištu PC Vrbanja, Ulica Siniše Mijatovića br. 24, Banja Luka, kontakt osoba Milan Trninić, telefon 051/424-019.

 

3. Za učešće u kupovini mogu se javiti sva zainteresovana pravna lica, koja uz ponudu dostave ovjerene fotokopije ( ne starije od šest mjeseci), rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja lokalnog organa uprave i JIB-a, kao i fizička lica koja uz ponudu dostave kopiju lične karte sa adresom stanovanja i kontakt telefon. Zainteresovana lica ponudu treba da dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA VOZILO - LOT BR.____, NE OTVARATI" najkasnije do 25.05.2016. godine do 12:00 časova na adresu JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Ulica Nikole Pašića broj 46. Ponuda se mora odnositi na jedan LOT i jednom ponudom ne mogu biti obuhvaćena dva i više LOT-a. Ponude sa kovertom na kojoj ne bude pisalo broj LOT-a odnosno gore navedeni tekst neće se uzeti u razmatranje.

 

4. Prije zakazanog termina prodaje sva zainteresovana lica su dužna uplatiti depozit za osiguranje učešća u postupku prodaje i to u procentu od 10% od početne vrijednosti navedenog LOT-a. Uplatu izvršiti na žiro račun JP „Robne rezerve RS" broj 5620998104138840 kod NLB Banke Banja Luka, najmanje 24 sata prije početka prodaje, te dokaz o uplati priložiti uz ponudu. 

 

5. Otvaranje ponuda obaviće Komisija 25.05.2016. godine u 14:00 časova u PC Vrbanja, Ulica Siniše Mijatovića br. 24, Banja Luka, a istom mogu prisustovati svi učesnici u postupku prodaje.

 

6. Kriterij odabira najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena.

 

7. Ponuda će biti punovažna ako za jedan LOT bude dostavljena samo jedna ponuda. U slučaju da budu dostavljene ponude jednakih vrijednosti za isti LOT, prednost ima ponuđač koji je po datumu i vremenu prijema prvi dostavio ponudu na protokol preduzeća.

 

8. Ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom će sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem, te je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu na račun prodavca u roku od pet (5) dana od dana sklapanja ugovora, a u svakom slučaju prije preuzimanja predmeta prodaje.

 

9. U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine ili ne uplati iznos ugovorene cijene u datom roku, kupoprodajni ugovor će se smatrati raskinutim, a kupac gubi pravo na povrat depozita. U ovom slučaju kupcem se proglašava naredni najpovoljniji ponuđač.

 

10. Kupac kupuje vozilo po principu viđeno-kupljeno i svi troškovi nastali naknadnim radnjama kupca padaju na teret kupca, te naknadne reklamacije neće biti uvažene.

 

11. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

12. Prodavac zadržava pravo da ne prihvati niti jednu dostavljenu ponudu bez navođenja razloga za isto.

 

13. Oglas će biti objavljen na WEB stranici prodavca: www.robnerezervers.com kao i u dnevnom listu „Nezavisne novine".

 

14. Za sve eventualne dodatne informacije, zainteresovana lica se mogu obratiti JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka, broj telefona 051/328-440.

 

KOMISIJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: