Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 14:22

Nabavka mrkog uglja-separisani kocka u 2016.godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

4336-7-1-3-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški" Foča
IDB/JIB 4401537640005
Kontakt osoba Duško Stanković
Adresa Cara Dušana 156
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 220-060
Faks (058) 220-067
Elektronska pošta dakademija@hotmail.com
Internet adresa www.bogoslovski.edu.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka 70 tona mrkog uglja za potrebe Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči u
2016 godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 70 tona mrkog uglja (donje toplotne vrijednosti od 15 000 - 18 000 KJ/Kg) sa uslugom prevoza za potrebe
Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči u 2016 godini.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111210-5 Mrki ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10 710, 00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9153,84

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči (kotlovnica Fakulteta)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev


IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.5.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.5.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči
(dekanat Fakulteta)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Pravoslavni bogoslovskig fakultet "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči
ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Duško Stanković
Adresa Cara Dušana 156
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 220-060
Faks (058) 220-067
Elektronska pošta dakademija@hotmail.com
Internet adresa www.bogoslovski.edu.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: