Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 15:23

(poništenje postupka) Nabavka nasipnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2016.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:19.5.2016. u 14:15OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1002-1-1-35-4-236/16


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNjOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Lejla Mujić-Hodžić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronička pošta javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa http://www.sumesb.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

4,6,7,8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54600,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava nasipnog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava nasipnog materijala
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44113000-5 Materijali za izgradnju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava nasipnog materijala - Busovača

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113000-5 Materijali za izgradnju cesta

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Busovača

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuditelj BFS doo Sarajevo Podružnica Kreševo propustio je dostaviti originalne ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz člana
45. Zakona o javnim nabavama kako je to traženo tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5250,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5250,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava nasipnog materijala - Fojnica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113000-5 Materijali za izgradnju cesta

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Fojnica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuditelj BFS doo Sarajevo Podružnica Kreševo propustio je dostaviti originale ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz člana 45
Zakona kako je traženo tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5250,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5250,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava nasipnog materijala - Kreševo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113000-5 Materijali za izgradnju cesta

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Kreševo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuditelj BFS doo Sarajevo Podružnica Kreševo propustio je dostaviti originale ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz člana
45. Zakona kako je traženo tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2625,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2625,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava nasipnog materijala - Kiseljak

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113000-5 Materijali za izgradnju cesta

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Kiseljak

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuditelj BFS doo Sarajevo Podružnica Kreševo propustio je dostaviti originale ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz člana
45. Zakona kako je traženo tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7875,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7875,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: