Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 10:26

(HR) Nabavka lijekova

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.05.2016.

Hrvatska-Sisak: Farmaceutski proizvodi

2016/S 098-175685

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Opća bolnica dr. Ivo Pedišić – Sisak
01066571771
J. J. Strossmayera 59
Služba(e) za kontakt: Odjel za ekonomsko-financijske poslove, Odsjek javne nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Alen Luketić
44000 Sisak
HRVATSKA
Telefon: +385 44553340
E-pošta: javnanabava@obs.hr
Telefaks: +385 44530788

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.obs.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0011111

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Lijekovi.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Odjel bolničke ljekarne Opće bolnice dr. Ivo Pedišić, J. J. Strossmayera 59, Sisak.

NUTS kod HR028

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Lijekovi.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Vrsta i okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I) koji se sastoji od 31 tablice i koji čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 575 304,76 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1. Lijekovi protiv poremećaja vezanih uz lučenje kiseline
1)Kratak opis
Grupa 1: Lijekovi protiv poremećaja vezanih uz lučenje kiseline.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 100 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2. Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja
1)Kratak opis
Grupa 2: Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 21 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3. Laksativi
1)Kratak opis
Grupa 3: Laksativi.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4. Antidijaroici, lijekovi protiv crijevnih upala, infekcija
1)Kratak opis
Grupa 4: Antidijaroici, lijekovi protiv crijevnih upala, infekcija.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 21 600 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5. Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
1)Kratak opis
Grupa 5: Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 82 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 6. Vitamini
1)Kratak opis
Grupa 6. Vitamini.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 7. Suplementi minerala
1)Kratak opis
Grupa 7: Suplementi minerala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 19 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 8. Lijekovi za krv i krvotvorne organe I
1)Kratak opis
Grupa 8: Lijekovi za krv i krvotvorne organe I.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 800 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Grupa 9. Lijekovi za kardiovaskularni sustav
1)Kratak opis
Grupa 9: Lijekovi za kardiovaskularni sustav.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 450 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Grupa 10. Dermatološki lijekovi
1)Kratak opis
Grupa 10: Dermatološki lijekovi.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 44 300 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Grupa 11. Lijekovi za mišićno-koštani sustav
1)Kratak opis
Grupa 11: Lijekovi za mišićno-koštani sustav.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 105 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Grupa 12. Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni
1)Kratak opis
Grupa 12: Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 40 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Grupa 13. Hormonski pripravci za sustavnu primjenu, isključujući spolne hormone
1)Kratak opis
Grupa 13: Hormonski pripravci za sustavnu primjenu, isključujući spolne hormone.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 696 666,67 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Grupa 14. Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva
1)Kratak opis
Grupa 14: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 750 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Grupa 15. Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori
1)Kratak opis
Grupa 15: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 194 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 16. Lijekovi za živčani sustav
1)Kratak opis
Grupa 16: Lijekovi za živčani sustav.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 329 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: Grupa 17. Lijekovi za osjetne organe
1)Kratak opis
Grupa 17: Lijekovi za osjetne organe.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 28 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: Grupa 18. Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva
1)Kratak opis
Grupa 18: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 133 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: Grupa 19. Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade
1)Kratak opis
Grupa 19: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 26 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: Grupa 20. Antihistaminici za sustavnu primjenu
1)Kratak opis
Grupa 20: Antihistaminici za sustavnu primjenu.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: Grupa 21. Antiparazitici, insekticidi i repelenti
1)Kratak opis
Grupa 21: Antiparazitici, insekticidi i repelenti.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: Grupa 22. Medicinske otopine
1)Kratak opis
Grupa 22: Medicinske otopine.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 786 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: Grupa 23. Nadomjesci za plazmu, lijekovi za nadomještanje tekućina, irigacijske otopine
1)Kratak opis
Grupa 23: Nadomjesci za plazmu, lijekovi za nadomještanje tekućina, irigacijske otopine.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 852 761,90 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 24 Naziv grupe: Grupa 24. Posebno skupi lijekovi I
1)Kratak opis
Grupa 24: Posebno skupi lijekovi I.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 700 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 25 Naziv grupe: Grupa 25. Posebno skupi lijekovi II
1)Kratak opis
Grupa 25: Posebno skupi lijekovi II.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 816 476,19 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 26 Naziv grupe: Grupa 26. Opći anestetici
1)Kratak opis
Grupa 26: Opći anestetici.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 27 Naziv grupe: Grupa 27. Lijekovi za liječenje bolesti usne šupljine
1)Kratak opis
Grupa 27: Lijekovi za liječenje bolesti usne šupljine.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 28 Naziv grupe: Grupa 28. Ostali proizvodi za liječenje
1)Kratak opis
Grupa 28: Ostali proizvodi za liječenje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 183 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 29 Naziv grupe: Grupa 29. Lijekovi za krv i krvotvorne organe II
1)Kratak opis
Grupa 29: Lijekovi za krv i krvotvorne organe II.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 400 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 30 Naziv grupe: Grupa 30. Proizvodi za posebne medicinske potrebe – niskoproteinski proizvodi
1)Kratak opis
Grupa 30: Proizvodi za posebne medicinske potrebe – niskoproteinski proizvodi.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 31 Naziv grupe: Grupa 31. Posebno skupi lijekovi III
1)Kratak opis
Grupa 31: Posebno skupi lijekovi III.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33600000

3)Količina ili opseg
Okvirna količina predmeta nabave je naznačena u troškovniku (Dodatak I).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Javni naručitelj obavezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske).
2. ako nije ispunio obavezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom dokumentacije;
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje obveznih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.
4. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost;
5. Dokaz da ponuditelj ima valjanu dozvolu za promet lijekovima koju izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili dokaz da je ponuditelj o početku obavljanja djelatnosti prometa na veliko na području RH izvijestio Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a sukladno članku 115. i 121. Zakona o lijekovima (NN br. 76/13).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
78/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
30.6.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 30.6.2016 - 11:00

Mjesto:

Sala za sastanke Odjela za ginekologiju Opće bolnice dr. Ivo Pedišić, J. J. Strossmayera 59, Sisak.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
20.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: