Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 12:34

Nabavka farmaceutskih proizvoda: lijekovi za probavni trakt i metabolizam, za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav, za bolesti kože i mišićno-koštanog sustava, za genitourinarni sustav i hormoni...

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

835-1-1-119-3-26/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI
IDB/JIB 4236135900000
Kontakt osoba Jedinko Katava
Adresa Bakovići bb
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-198
Faks (030) 803-093
Elektronička pošta info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa www.zavod-bakovici.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176034,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Farmaceutski proizvodi,2016.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Farmaceutski proizvodi,2016.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

25.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.7.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.7.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Zgrada Centra "Budućnost", u krugu Zavoda, sala za satanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava, e-mail: tenderi@zavod-bakovici.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka ranitidin, esencijalni fosfor, bisakodil i ostali lijekovi.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33610000-9 Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
33612000-3 Lijekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
33611000-6 Lijekovi za poremećaje uvjetovane kiselinom
33614000-7 Antidijaroici, lijekovi protiv crijevnih upala/infekcija
Dodatni predmet(i) 33615000-4 Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa
33615100-5 Inzulin
33616000-1 Vitamini
33617000-8 Mineralni dodaci

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9.270,72

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7923,69

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270, Fojnica


VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Lijekovi za krv,krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka enoksafarin, klofidrogel, etansilat, heferol i ostali lijekovi iz ove skupine.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33620000-2 Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
33621000-9 Lijekovi za krv i krvotvorne organe
33621100-0 Antitrombotici
33621200-1 Antihemoragici
33621300-2 Preparati protiv slabokrvnosti
33621400-3 Nadomjesci krvi i perfuzijske otopine
33622000-6 Lijekovi za kardiovaskularni sustav
Dodatni predmet(i)
33622200-8 Antihipertenzivi
33622300-9 Diuretici
33622400-0 Vazoprotektivi
33622600-2 Beta-blokatori
33622700-3 Blokatori kalcijevih kanala
33622800-4 Lijekovi s djelovanjem na renin-angiotenzinski sustav

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

11.760,77

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10051,94

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji


R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270 Fojnica

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3: Lijekovi za bolesti kože i mišićno-koštanog sustava

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka nistatin, ekstrat teleće krvi, kloropiramin, vazoderm, baby ulje i ostali lijekovi iz ove skupine.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33630000-5 Lijekovi za bolesti kože i mišićno-koštanog sustava
33631100-3 Protugljivična sredstva za dermatološku primjenu
33631200-4 Ublažavajuća i zaštitna sredstva
33631400-6 Antibiotici i kemoterapijska sredstva za uporabu u
dermatologiji
Dodatni predmet(i)
33631500-7 Kortikosteroidi za primjenu u dermatologiji i dermatološki
preparati
33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi
33632000-9 Lijekovi za mišićno-koštani sustav

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.827,82

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3271,64

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova


Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270, Fojnica

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4: Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka ekstrat ploda testeraste palme, klotrimazon, deksametazon, prednizon i ostali lijekovi iz ove skupine.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33640000-8 Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni
33641000-5 Lijekovi za genitourinarni sustav i spolni hormoni
33641100-6 Ginekološki antinfektivni lijekovi i antiseptici
Dodatni predmet(i) 31712336-4 Kristalni oscilatori
33642300-5 Lijekovi za liječenje štitnjače
33642200-4 Kortikosteroidi za sustavno liječenje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.518,25

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1297,65

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270 Fojnica


VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka cefalexin, cefazolin, linkomicin, gentamicin, midekamicin i slično.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33650000-1 Opća protuupalna sredstva za sustavno liječenje, cjepiva,
antineoplastična sredstva i imunomodulatori
33651100-9 Antibakterijski lijekovi za sustavnu primjenu
33651200-0 Antimiotici za sustavno liječenje
Dodatni predmet(i) 33651300-1 Antimikobakterijska sredstva
33651600-4 Cjepiva
33651660-2 Cjepiva protiv gripe

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7.404,40

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6328,55

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270 Fojnica


VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabava i isporuka memantin, metamizol natrij, paracetamol, fenobarbital, biperiden i ostali lijekovi iz ove skupine.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33660000-4 Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
33661100-2 Anestetici
33661200-3 Analgetici
33661300-4 Antiepileptici
33661400-5 Antiparkinsonici
Dodatni predmet(i)
33661500-6 Psiholeptici
33661600-7 Psihoanaleptici
33662000-8 Lijekovi za osjetilne organe
33662100-9 Lijekovi koji se rabe u oftalmologiji

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

169.365,70

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

144757,01

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova


Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270 Fojnica

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7: Lijekovi za dišni sustav

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka teofilin, aminofilin, butamirat, rodovan i ostali lijekovi iz ove skupine.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33670000-7 Lijekovi za dišni sustav
33673000-8 Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova
Dodatni predmet(i) 33674000-5 Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada
33675000-2 Antihistaminici za sustavnu primjenu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.320,50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1983,34

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270 Fojnica

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8: Razni lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava i isporuka glukoza, elektroliti u prašku, natrijum klorid, voda za injekcije i ostali lijekovi iz ove skupine.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi
33692100-8 Infuzijske otopine
Dodatni predmet(i)
33692500-2 Injekcijske otopine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

491,62

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

420,18

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići (ambulanta), Bakovići bb, 71270 Fojnica

VI Dodatne informacije

Kontakt telefon: 030/803-093, kontakt osoba: Jedinko Katava

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: