Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 09:29

Nabavka kancelarijskog materijala i naljepnica za kese za krv

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

479-1-1-12-3-6/16



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4402889020003
Kontakt osoba Jelena Arnautović
Adresa Zdrave Korde 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-855
Faks (051) 233-888
Elektronska pošta info@zztmrs.rs.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal i naljepnice za kese za krv

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske
  30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine
  30192800-9 Samoljepljive etikete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili izjava ili potvrda
nadležnog organa kojim se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač je dužan, u cilju dokazivanja svoje ekonomsko – finansijske sposobnosti, dostaviti:
1.odgovarajuća bankovna pisma, potvrde svih poslovnih banaka kod kojih ima bankovne račune o bonitetu firme, da
u zadnjih 6 mjeseci prije izdavanja potvrde račun ponuđača nije bio blokiran
2.izvještaj o računima pravnog lica koji izdaje Centralna banka BiH ili druga nadležna institucija.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Spisak izvršenih ugovora koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine ili od datuma
registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od
tri godine

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.6.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.6.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Zdrave Korde 1 78 000 Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
računara, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

40000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka ugovorenih količina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Doboj, Trebinje, Nevesinje, Bijeljina Foča, Zvornik, Prijedor, Gradiška, Kasindo



ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Naljepnice za kese za krv

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Naljepnice za kese za krv

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
računara, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 30192800-9 Samoljepljive etikete

III Ukupna količina ili obim ugovora

10000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka ugovorenih količina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Trebinje, Nevesinje, Foča, Zvornik, Kasindo, Prijedor, Gradiška
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: