Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 15:31

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke armirano betonskog stuba N 9/315 za potrebe vanjske rasvjete u Mjesnoj zajednici Mrtvica

Izvor: Akta.ba, Broj 3, 27.04.2016.

Na osnovu člana 18. stav 1 i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), kao i člana 9. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 1/16), Načelnik opštine Lopare, d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Pokreće se postupak nabavke radova koji obuhvataju: nabavku, isporuku I postavljanje 4 (četiri) armirano betonska stuba N 9/315 za potrebe vanjske rasvjete u Mjesnoj zajednici Mrtvica.

 

II

Predviđeni maksimalni iznos bruto sredstava za realizaciju javne nabavke je 2.500,00 KM.

Finansijska sredstva se obezbjeđuju u budžetu opštine Lopare za 2016. godinu, sa budžetske stavke 412800 - „Ulična rasvjeta“.

 

III

Za predmetnu javnu nabavku vodiće se postupak direktnog sporazuma.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku opštine Lopare“.

 

R E P U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-20-1/16

Datum: 17.03.2016.

 

N A Č E L N I K

Dr Rado Savić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: