Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 13:32

Nabavka ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

522-7-1-88-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
IDB/JIB 4201424050008
Kontakt osoba AZRA FATIĆ
Adresa Branilaca Sarajeva 28
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 201-112
Faks (033) 201-112
Elektronska pošta vrelo.bosne@bih.net.ba
Internet adresa www.zppks.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22457000-8 Ulaznice
Dodatni predmet(i) 22459000-2 Karte
  22462000-6 Promotivni materijal
  22110000-4 Štampane knjige
  30192170-3 Obavijesne ploče


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco direkcija Kupca

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.6.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Branilaca Sarajeva 28, 71 000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju sa prilozima mogu preuzeti lično u prostorijama Ustanove navedenoj u
tački a) pod 1. ove TD ili im se ista može dostaviti putem pošte a na osnovu prethodno upućenog pismenog zahtjeva za
preuzimanje tenderske dokumentacije. Zahtjev za preuzimanje TD sa prlozima se može dostaviti lično, putem fax-a broj: 033
201 112 ili putem mail-a: vrelo.bosne@bih.net.ba. Pismeni zahtjev sadrži slijedeće podatke: puni naziv i adresu ponuđača,
broj i datum Obavještenja sa Portala Javnih nabavki, kao i naziv predmeta nabavke. TD se može preuzeti najkasnije 1 (jedan)
dan prije isteka roka za podnošenje ponuda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: