Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 15:21

Nabavka mobilnog radara

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.05.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

307-7-1-10-3-5/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272016100000
Kontakt osoba Bruno Kraljević
Adresa Kralja Zvonimira 1
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 830-815
Faks (039) 830-890
Elektronička pošta mup.zzh@tel.net.ba
Internet adresa www.mupzzh.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVA MOBILNOG RADARA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju plana javne nabave i ukazane potrebe za preventivnim djelovanjem u prometu
na području Županije Zapadnohercegovačke pokrenulo je putem konkurentskog zahtjeva postupak javne nabave mobilnog
radara.
Specifikacija opreme sa tehničkim karakteristikama opisana je u tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34932000-9 Radari


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

30.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Kralja Zvonimira 1.
(u sjedištu), 88320 Ljubuški.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do momenta isporuke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

9.6.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 10.6.2016. 14:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.6.2016. 15:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, središnjica,
Kralja Zvonimira 1, 88320 Ljubuški ured broj 16.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije ponuditelji mogu poslati na fax. 039/830-831, na adresu kao pod I.te
osobno na protokol Ministarstva adresa kao pod I.
Tenderska dokumentacija se dostavlja u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva putem pošte kao preporučena
pošiljka.
Napomena: 30. svibanj. 2016. godine (ponedeljak) je neradni dan u Županiji Zapadnohercegovačkoj tako da Ministarstvo taj
dan nije u mogućnosti zaprimiti zahtjeve.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: