Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 15:26

Odluka o pokretanju postupka javne nabave roba - Digestor za rad sa toksičnim kemikalijama

Izvor: Akta.ba, 25.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR

 

Broj: ODL-01 -14-5-932-1/16.

Mostar, 23.05.2016.

 

Na temelju članka 18. stavka 1., članka 88. i članka 89. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabave roba

 

I.

Pokreće se Konkurentski postupak radi javne nabave roba: „Digestor za rad sa toksičnim kemikalijama" JRJN - 39180000-7 - Laboratorijski namještaj

 

II

Procijenjena ukupna vrijednost predmetne nabave iz točke I. ove Odluke, bez PDV-a, iznosi 20.000,00 KM.

 

III.

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), provest će se konkurentski postupak za dostavljanje ponuda.

 

IV.

Sredstva za javnu nabavu roba definiranih u članku 1. ove Odluke, osigurana su iz Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, na poziciji ekonomski kod 821300, razdjel 60 („Službene novine Federacije BiH", broj: 102/15. od 31.12.2015. godine).

 

V.

Sukladno članku 64. stavka 1. točka b) navedenog Zakona u članku III. ove Odluke, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

VI.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Stalno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2016. godini, imenovano Rješenjem broj: 01-14-5-182-1/16. od 01.02.2016. godine.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se na web stranici Federalnog agromediteranskog zavoda www.faz.ba  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: