Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 14:59

Nabavka brojila električne energije

Izvor: Akta.ba, 25.05.2016.

Poziv za dostavu ponude broj 290-05-I/16

„Brojilo električne energije“

 

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pozivamo Vas da dostavite ponudu u izbornom postupku nabavke roba, za nabavku „Brojilo električne energije" za proizvodne potrebe Društva, u skladu sa internim aktima Društva.

 

1. Predmet nabavke: „Brojilo električne energije" prema obrascu za cijenu ponude i Nacrtu Ugovora - obrazac 8, koji su u prilogu, i čine sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

 

2. Rok za dostavljanje ponude: 01.06.2016. godine do 12:00 sati na fax broj 033/ 779 622 ili e-mail n.mujkic@elektroprivreda.ba

 

3. Procijenjena vrijednost nabavke: KM 900,00 bez PDV-a.

 

4. Period važnosti ponude: 30 (trideset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

 

5. Rok za isporuku robe: do 20 (dvadeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora za predmetnu nabavku.

 

6. Mjesto i uslovi isporuke robe: DDP skladište Društva - Blažujski drum b.b.; 71210 Ilidža, uz otpremnicu i račun za isporučenu robu. U slučaju da robu ne prati račun, ista neće biti primljena, i biće vraćena ponuđaču o njegovom trošku.

 

7. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" uz jednu ponudu sa fiksnim cijenama uz iskazivanje jedinične i ukupne cijene ponude bez PDV-a i ukupne cijene sa PDV-om. O cijeni se neće pregovarati.

 

8. Način plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana isporuke robe na krajnju destinaciju uz prijem i prezentaciju fakture ispostavljene na ime Društva, uz isporuku robe u skladu sa Zakonom o PDV-u i svim uslovima u skladu sa ugovorom u prilogu ovog poziva za dostavu ponude.

 

9. Uslovi učešća u predmetnom postupku nabavke:

Ponuđači su obavezni dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude u kojem je navedena jedinična cijena za ponuđenu poziciju, eventualni popust koji ponuđači nude, kao i ukupna cijena ponude; posebno iskazati jediničnu cijenu bez PDV-a, PDV i ukupnu cijenu ponude sa uračunatim PDV-om. Djelimično popunjen obrazac za cijenu ponude nije prihvatljiv za Društvo i tako dostavljen obrazac će voditi ka eliminaciji ponude ponuđača koji gaje dostavio.

Popunjen Nacrt ugovora - obrazac 8

Izjavu o garantnom roku - minimalni zahtijevani garantni rok: 12 mjeseci

Izjavu o roku potpisa Ugovora - zahtijevani rok potpisa ugovora je 2 (dva) dana od dana dostave Ugovora izabranom ponuđaču; dostavljenim Ugovorom, u smislu ove nabavke, za Društvo je prihvatljiva otprema/dostava potpisanog i ovjerenog Ugovora, u elektronskom nepromijenjenom obliku (skeniran ugovor u PDF formatu) putem elektronske pošte.

Izjava o roku isporuke robe - zahtijevani rok isporuke opreme je - do 20 (dvadeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora

 

10. Kontakt osobe:

Komercijalna pitanja: Nardina Mujkić, tel: 033 779 615, e-mail: n.mujkic@elektroprivreda.ba  Tehnička pitanja: Muhamed Zukić, tel: 033 779 612, e-mail: m.zukic@elektroprivreda.ba

 

S poštovanjem,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: