Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 15:20

Nabavka i isporuka napitaka - sokova i vode (gazirane i negazirane)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-7-1-80-3-80/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka napitaka - sokova i vode (gazirane i negazirane), za potrebe Središnjeg ureda Uprave za indirektno
oporezivanje


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka napitaka - sokova i vode (gazirane i negazirane), za potrebe Središnjeg ureda Uprave za indirektno
oporezivanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15900000-7 Pića, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10250,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

KAO U TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto UIO BIH SREDIŠNJI URED, Banja Lazarevića bb,78000 Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača moguće je isključivo preko Portala e- Nabavke. Ugovorni organ u
navedenom slučaju ne smije dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču na druge načine (putem e-maila, pošte, i sl.).Uvid
i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje, moguće je isključivo preko Portala
e-Nabavke
Uvjet za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme TD sa Portala e-Nabavke, www.ejn.ba.Tenderska
dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 10.06.2016.godine.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: