Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 13:37

(poništenje poziva) Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i lijekova (A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji, A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on line hemodijafiltraciju i fiziološka otopina (NaCl 0,9 %)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

804-1-1-9-4-28/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Adnan Saračević
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta 2fedzzo@for.com.ba
Internet adresa www.for.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i lijekova (A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji, A-V set koji sadrži
A-V linije i infuzionu liniju za on line hemodijafiltraciju i fiziološka otopina (NaCl 0,9 %), pakovanje :1000 ml)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i lijekova (A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji, A-V set koji sadrži
A-V linije i infuzionu liniju za on line hemodijafiltraciju i fiziološka otopina (NaCl 0,9 %), pakovanje :1000 ml)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima tipa
FRESSENIUS i B/BRAUN, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima tipa
FRESSENIUS i B/BRAUN, sterilizacija vodena para ili gama)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

60.000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

310153,85

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno lijekova

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federaciji BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

31.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem (
kompatibilnost sa postojećim aparatima tipa B/BRAUN)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
( kompatibilnost sa postojećim aparatima tipa B/BRAUN)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

11000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

237092,31

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno lijekova

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


31.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ) Pakovanje: 1.000 ml (2 izvoda za Luer Lock) Fiziološka otopina treba biti pakovana u
kolabsibilnim vrećicama ili pvc bocama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fiziološka otopina (NaCl 0,9% )
Pakovanje: 1.000 ml (2 izvoda za Luer Lock)
Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili pvc bocama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

230000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

440538,46

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno lijekova

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


31.5.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

0

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,00

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: