Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 13:57

Odluka o pokretanju postupka nabavke šahtova za kanalizacijski kolektor u ulici Kneza Radoja u Kiseljaku

Izvor: Akta.ba, 09.05.2016.

Na temelju članka 17. 18. i 90. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH’’ br: 39/14), u postupku izravnog sporazuma, a po zahtjevu Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak, br.03-23-1112/16 od 20.03.2016. godine, Načelnik općine donosi

 

O D L U K U

o pokretanju postupka izravnog sporazuma – za robe: -Nabava 10 šahtova za kanalizacijski kolektor u ulici Kneza Radoja u Kiseljaku.

 

1. Ovom Odlukom odobrava se i pokreće postupak izravnog sporazuma za robe: - Nabava 10 šahtova za kanalizacijski kolektor u ulici Kneza Radoja u Kiseljaku.

2. Predmet ovog izravnog postupka jesu robe navedene u točki 1. ove Odluke.

3. Procijenjena vrijednost nabave iznosi cca 6.000,00 KM bez PDV-a , i ista će se financirati iz sredstava namijenjenih za vodovod i kanalizaciju proračuna Općine, ekonomski kod: 011221.

4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova javna nabava je mjesec dana od potpisivanja ugovora.

5. Nabava iz točke 1. ove Odluke financirat će se iz sredstava proračuna Općine Kiseljak.

6. Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma vršit će Ugovorni organ.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Broj:01-23-1112/16

Kiseljak: 21.03.2016.god

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: