Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 08:20

Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

3010-7-1-85-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
IDB/JIB 4200558120006
Kontakt osoba Dario Đolo
Adresa Zmaja od Bosne 47b
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 721-401
Faks (033) 668-811
Elektronička pošta agencija@fba.ba
Internet adresa www.fba.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava kancelarijskog materijala za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH, uz zaključivanje okvirnog sporazuma u
postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, na period od jedne godine dana.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovne prostorije institucije, na adresi Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo, BiH.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Prema TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

8.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 8.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.6.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto Poslovne prostorije institucije, na adresi Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija (u nastavku: TD) se može preuzeti isključivo s Portala javnih nabava (u nastavku: Portal). Zahtjevi
za pojašnjenje TD, kao i ostali upiti u vezi s predmetnom javnom nabavom, dostavljaju se Ugovornom tijelu putem Portala.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: