Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 13:43

Nabavka PVC otvora-prozora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10309-7-1-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Osnovna škola Čapljina
IDB/JIB 4227502750002
Kontakt osoba Salko Čevra
Adresa Petra Krešimira IV
Poštanski broj 88300 Čapljina (hp mo)
Općina/Grad Čapljina
Telefon (036) 806-275
Faks (036) 806-275
Elektronska pošta osnovna.skola.capljina@hotmail.com
Internet adresa osnovna.skola.capljina@hotmail.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Čapljina

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka PVC otvora-prozora


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka PVC prozora i al klupica. Nabavka materijala, izrada i ugradnja PVC vanjskih otvora u
bijeloj boji, ostakljenih Love-e 4+16+4. PVC otvori se trebaju raditi od petokomornih profila ugradbene debljine 70 mm. Svi
ugrađeni okovi moraju imati ateste koji su u skladu sa standardima EU-a, EN 14351-1:2006 i normi BAS EN 14321-1:2007 koji
su sastavni dio Pravilnika o tehničkim osobinama vrata i prozora ( Sl. Novine F BiH 6/09 od 2.2.2009.)
Oznaka i naziv iz JRJN: 44221100-6

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221100-6 Prozori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

4 komada PVC prozora

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovna škola ,,Čapljina"
Petra Krešimira IV, 88 300 Čapljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.6.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Osnovna škola ,,Čapljina" Petra Krešimira IV , 88 300 Čapljina

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: