Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 12:49

Nabavka plastike: epruvete, nastavci za pipete, jednokratne rukavice i potrošni materijal...

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

877-1-1-102-3-31/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE "DR VASO
BUTOZAN" BANJALUKA
IDB/JIB 4400809290002
Kontakt osoba Slaviša Matarugić
Adresa Branka Radičevića 18
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 229-210
Faks (051) 229-242
Elektronska pošta slavisa.matarugic@virsvb.com
Internet adresa www.virsvb.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

105000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Plastika 2


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Plastika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Branka Radičevića 18, 78 000 Banjaluka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje TD se može izvršiti isključivo na portalu javnih nabavki BiH- sistem ,,e-nabavke", te se neće
moći vršiti na drugi način.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Epruvete i ostalo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Epruvete i ostalo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

611997

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24667,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18,78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nastavci za pipete i sl.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nastavci za pipete i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

66

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4513,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratne rukavice i potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratne rukavice i potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1454

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5466,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ploče za digestiju i ostalo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ploče za digestiju i ostalo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

166774

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23542,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vreće za autoklav

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vreće za autoklav

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

25400

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21780,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vakutajneri

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vakutajneri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

21500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2691,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vreće za smeće

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vreće za smeće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2584

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5031,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 BanjalukaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Bočice za uzorke mlijeka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Bočice za uzorke mlijeka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni
materijali
Dodatni predmet(i) 19520000-7 Proizvodi od plastike

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17310,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Branka Radičevića 18, 78 000 Banjaluka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: