Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 13:30

Nabavka računarske opreme (računari, laptop, štampači...)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

243-1-1-141-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200057260002
Kontakt osoba Ranka Crkvenjaš
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-100
Faks (033) 707-351
Elektronska pošta ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Internet adresa www.sudbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme (računari, laptop, štampači i ost.)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme (računari, laptop, štampači i ost.)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.7.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.7.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe:
Ranka Crkvenjaš, 033/707-351 , ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Mirsel Šaković, 033/707-313, mirsel.sakovic@sudbih.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme (računar, laptop )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme:
-računari 5 kom
-laptop 2 kom
-eksterni hard disk 1 kom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

8 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora (isporuke i plaćanja robe)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme (štampači i multifunk. uređaj)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka računarske opreme:
- štampač - mali 8 kom
- štampač - veliki 3 kom
- multifunk. uređaj 2 kom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30232110-8 Laserski štampači

III Ukupna količina ili obim ugovora

13 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora (isporuke i plaćanja robe)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: