Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 15:21

Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica diploma za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-7-1-362-3-187/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Fatima Henjaković
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica diploma za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pehara, plaketa, medalja i omotnica diploma za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj,, sport i kulturu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18512200-3 Medalje
  18530000-3 Darovi i priznanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

(član 45 ZJN) - Izjava,pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, ponuđača da po članu 45 tačka 1 pod a),b),c) i d)
ZJN , „SL. Glasnik BiH“, br.39/14 nisu isključeni iz prava učestvovanja u postupku javne nabave, (obrazac izjave u prilogu
tenderske dokumentacije – izjava mora biti ovjerena od nadležnog tijela ovlaštenog za ovjeru dokumenata (opštinski organ,
sud, notar i sl.),

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

(član 46 ZJN)
Dokaz o registraciji firme za predmetnu nabavku ( rješenje ministarstva, rješenje o upisu subjekta u sudski registar ili izvod
iz sudskog registra)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.6.2016. 13:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.6.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Vlada Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,
Pododjeljenje za javne nabavke, kancelarija broj 79, Bulevar mira broj 1, 76100
Brčko


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Fatima Henjaković
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta fatima.henjakovic@bdcentral.net
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pehara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pehara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18530000-3 Darovi i priznanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distriktANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka plaketa u kutiji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka plaketa u kutiji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18530000-3 Darovi i priznanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distriktANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka staklenih plaketa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka staklenih plaketa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18530000-3 Darovi i priznanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2025,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distriktANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka plaketa okruglog oblika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka plaketa okruglog oblika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18530000-3 Darovi i priznanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

473,86

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distriktANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medalja sa lentom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medalja sa lentom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18512200-3 Medalje

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1075,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distriktANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka omotnica diploma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka omotnica diploma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18530000-3 Darovi i priznanja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: