Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 09:27

Nabavka ogrevnog drveta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-1-1-113-3-65/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Zdravko Kosić
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović br.4


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Banja Luka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev

III Ukupna količina ili obim ugovora

490 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice CJB Banja LukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Prijedor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev

III Ukupna količina ili obim ugovora

575 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice CJB PrijedorANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Doboj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev

III Ukupna količina ili obim ugovora

78 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice CJB DobojANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Bijeljina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev

III Ukupna količina ili obim ugovora

25 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice CJB BijeljinaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Istočno Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Istočno Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev

III Ukupna količina ili obim ugovora

141 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice CJB Istočno SarajevoANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Trebinje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za CJB Trebinje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03413000-8 Drvo za ogrev

III Ukupna količina ili obim ugovora

20 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice CJB Trebinje

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: