Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 10:34

Nabavka materijala za remont agregata broj 3 u pogonu HE Jablanici za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi 2 Jablanica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1409-7-1-75-3-45/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Dževad Osmanović
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-145
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala za remont agregata broj 3 u pogonu HE Jablanici za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi2
Jablanica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala za remont agregata broj 3 u pogonu HE Jablanici za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi2
Jablanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42112400-1 Oprema za turbine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1530,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Podružnice "Hidroelektrane na NERETVI" jABLANICA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem ugovorenih obaveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.6.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Jaroslava Černija br. 1, 88420 Jablanica

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je besplatna i izdaje se isključivo na pismeni zahtjev ponuđača dostavljen na fax: 036 / 758 107, sa
pozivom na dostavu tenderske dokumentcije za Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 10202-070/16, a može se
preuzeti lično na naznačenoj adresi svakim radnim danom u periodu od 06.06.2016 ÷ 20.06.2016. godine ili se ista može
dostaviti poštom preporučeno ili elektronski e-mail-om.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: