Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 09:44

Nabavka katetera za urodinamsko ispitivanje-cistometrija i UPP i EMG površinske elektrode

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

617-7-1-89-3-44/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kateteri za urodinamsko ispitivanje-cistometrija i UPP i EMG površinske elektrode


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kateteri za urodinamsko ispitivanje-cistometrija i UPP i EMG površinske elektrode

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović",
Slatinska 11, Banja Luka, Multimedijalna sala


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-kateteri za urodinamsko ispitivanje-cistometrija i UPP

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

1. Dvolumenski kateteri za cistometriju
2. Trolumenski kateteri za cistometriju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do potpune realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Slatinska 11, Banja LukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- EMG elektrode površinske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

EMG elektrode površinske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do potpune realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Slatinska 11, 78000 Banja Luka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: