Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 12:59

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

792-7-1-25-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Kontakt osoba Meliha Neimarlija
Adresa Ulica branilaca
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-812
Faks (032) 771-812
Elektronska pošta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa www.kakanj.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža na osnovu potreba Općine Kakanj, predviđenih u budžetu Općine
Kakanj za 2016. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  30192000-1 Kancelarijske potrepštine
  30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. stav1. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u
tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada Općine Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj (sala za
sastanke)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30192000-1 Kancelarijske potrepštine

III Ukupna količina ili obim ugovora

11400,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa, Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 KakanjANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka tonera i ketridža

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tonera i ketridža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje

III Ukupna količina ili obim ugovora

10000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključenja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa, Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: