Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 12:23

Nabavka leća za potrebe Službe za očne bolesti

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

669-1-1-92-3-67/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB 4218136720007
Kontakt osoba Amela Imamović Arifović
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 405-133
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

77500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Leće za potrebe Službe za očne bolesti


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka robe - leće za potrebe Službe za očne bolesti Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2016. 10:06:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2016. 10:07:00
Adresa i mjesto JU Kantonalna bolnica Zenica

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD se može preuzeti isključivo preko informacionog sistema e nabavke


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Amela Imamović Arifović
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 405-133
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

TVRDE LEĆE ZA STRAŽNJU KOMORU (PMMA)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tvrde leće za stražnju komoru (PMMA) dioptrisjki rapon od 0 D do 30 D

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14066,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plačanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

TVRDE LEĆE ZA PREDNJU KOMORU (PMMA)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tvrde leće za prednju komoru (PMMA)
dioptrijski raspon od 0 D do 30 D

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1125,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plačanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SAVITLJIVE INTRAOKULARNE LEĆE - 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Meka, savitljiva vještačka intraokularna sočiva od hidrofilnog akrila akrilata, za implantaciju u kapsularnu vrećicu,
jednodijelna, sa dva haptica, optičkog dijela promjera 6 mm, dijametar 12-13 mm, A konstanta 118-120, dioptrijski raspon
od 0 do +30

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42608,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plačanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SAVITLJIVE INTRAOKULARNE LEĆE -2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Meka savitljiva, vještačka intraokularna sočiva od hidrofilonog akrila za implementaciju u kapsularnu vreču, sa dva haptika
(C-loop) angulacija haptika O, optičkog dijala promjera 6 mm, ukupnog dijametra 12,5 sa filterom za uv svjetlost, asfericnog
dizajna optičkog dijela, za implantaciju kroz inciziju 2.2 - 2.75 mm, dioptriski raspon - 6.0 D do +40.0D (za raspon od 6.0 D d
o +9.0 D i raspon od +31.0 D do 40.0D sa korakom od po 1 D,a za 3,1 raspon od +10 do +30D sa korakom od 0,5D)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plačanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SAVITLJIVE INTRAOKULARNE LEĆE -3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Meka, savitljiva vještačka intraokularna sočiva od hidrofobnog akrila, za implementaciju od kapsularnu vrečicu, trodijelna,
optičkog dijela promjera 6 mm, ukupnog dijametra 13 mm, sa PMMA,, modified C hapticima, angulacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plačanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: