Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 13:39

Nabavka oplemenjene iverice sa potrebnim kantiranjem

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

129-7-1-22-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200458760008
Kontakt osoba SENADA DRAGOVIĆ
Adresa Podgaj 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-730
Faks (033) 569-745
Elektronska pošta direkcija@student-centar.ba
Internet adresa www.student-centar.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA OPLEMENJENE IVERICE SA POTREBNIM KANTIRANJEM


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44191300-8 Iverica


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

DATO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.6.2016. 13:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.6.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđač može uz zahtjev dobiti na uvid TD, te ako se odluči sudjelovati u predmetnom tenderu za isti tražiti otkup
tenderske dokumentacije koji se plaća iznos od 30,00KM na TRN : 1610000004420010 kod Raiffeisen Bank d.d. Bosna i
Hercegovina.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: