Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 11:20

Nabavka uredskog materijala: uredski papir, registratori, fascikle, kemijske olovke, kuverte, ljepila, gumice, spajalice...

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1222-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO ŽUPANIJE ZAPODNOHERCEGOVAČKE U ŠIROKOM
BRIJEGU
IDB/JIB 4272189380008
Kontakt osoba DEJAN RUŽIĆ
Adresa Zaobilaznica bb
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 706-368
Faks (039) 706-369
Elektronička pošta dejan.ruzic@pravosudje.ba
Internet adresa www.pravosudje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT - 1 Nabava uredskog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka uredskog materijala za potrebe Županijskog tužiteljstva u Širokom Brijegu:
Nabava uredskog papira, registratora, fascikli, kemijskih olovaka, kuverata, ljepila, gumica, spajalica etc.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ugovor se zaključuje na period od godine dana.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke roba je Županijskog tužiteljstvo Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, na adresi Zaobilaznica
bb, 88 220 Široki Brijeg

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se nakon okončanog postupka zaključuje s najboljim ponudžačem na period od jedne godine dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DA

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema ograničenja

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

DA

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

23.6.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ponude se otvaraju na dan 27.06.2016. godine u prostorijama Županijskog
tužiteljstva u Širokom Brijegu u 12:00 sati.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba DEJAN RUŽIĆ
Adresa Zaobilaznica bb
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 706-368
Faks (039) 706-369
Elektronička pošta dejan.ruzic@pravosudje.ba
Internet adresa www.pravosudje.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: