Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2016. 09:44

Nabavka rendgen uređaja za pregled kabinskog prtljaga

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

529-1-1-18-3-12/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR"
D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227190170003
Kontakt osoba Josip Milas
Adresa Ortiješ bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 350-212
Faks (036) 350-212
Elektronička pošta mostar-airport@tel.net.ba
Internet adresa www.mostar-airport.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Djelatnosti zračne luke

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava rendgen uređaja za pregled kabinskog prtljaga


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rendgen uređaj za pregled kabinske prtljage

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38581000-1 Oprema za skaniranje prtljage


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog tijela.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Brzina odaziva servisne službe ponuditelja u satima 20,00 %
2 Cijena 50,00 %
3 Garancija u danima 10,00 %
4 Rok isporuke u danima 20,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

30.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 4.7.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Terminalna zgrada Zračne luke Mostar - vip salon, Ortiješ bb 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) Ugovornog tijela i ponuditelja vodi se u pisanoj formi, na
način da se ista dostavlja poštom ili osobno na adresu Ugovornog tijela iz tenderske dokumentacije.
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije se podnosi u pisanoj formi i isti mora biti ovjeren od strane ovlaštene
osobe ponuditelja.
Zahtjev se podnosi fax-om, putem pošte ili osobno na protokolu Ugovornog tijela.
Tenderska dokumentacija s originalnim obrascima se dostavlja u roku od tri dana od dana zaprimanja pismenog zahtjeva za
preuzimanje iste, isključivo putem pošte.
U slučaju da ponuditelj traži pojašnjenje tenderske dokumentacije, isto će učiniti u pisanoj formi, na način da se isto
dostavlja faks-om, uz obvezno dostavljanje i poštom ili samo putem pošte i osobno na adresu Ugovornog tijela iz tenderske
dokumentacije.
Svaka druga komunikacija za Ugovorno tijelo nije prihvatljiva niti obvezujuća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: