Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2016. 09:28

Nabavka hardverske opreme - mrežne komponente

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

810-7-1-49-3-5/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
IDB/JIB 4200575050003
Kontakt osoba Lejla Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe 5
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 253-400
Faks (033) 663-314
Elektronska pošta info@fmf.gov.ba
Internet adresa www.fmf.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hardverske opreme - mrežne komponente


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hardverske opreme - mrežne komponente za potrebe Federalnog ministarstva financija - finansija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32422000-7 Mrežne komponente


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Federalnog ministarstva financija - finansija, ulica Mehmeda Spahe broj 5, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obvezni uvjeti za učešće iz čl. 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.6.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.6.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Sjedište Federalnog ministarstva financija - finansija

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sukladno čl. 55. st.(1) točke a), b) i c) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni
glasnikBiH", broj: 39/14).


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Ana Nikolić
Adresa Mehmeda Spahe 5
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 253-406
Faks (033) 253-446
Elektronska pošta ana.nikolic@fmf.gov.ba
Internet adresa www.fmf.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ana Nikolić
Adresa Mehmeda Spahe 5
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 253-406
Faks (033) 253-446
Elektronska pošta ana.nikolic@fmf.gov.ba
Internet adresa www.fmf.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ana Nikolić
Adresa Mehmeda Spahe 5
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 253-406
Faks (033) 253-446
Elektronska pošta ana.nikolic@fmf.gov.ba
Internet adresa www.fmf.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: