Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 08:57

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke mrežnog štampača

Izvor: Akta.ba, Broj 5, 13.05.2016.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 2/15 i 11/15), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke mrežnog štampača

 

Član 1.

1. Predmet javne nabavke, robe: Nabavka mrežnog štampača za potrebe trezora Opštine Oštra Luka.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2016. godinu: 3.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 130,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2016. godinu, na kontu: 511322 - „Izdaci za nabavku računarske opreme“.

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“.

 

Obrazloženje

Postojeći štampač koji se nalazi u sistemu trezora Opštine Oštra Luka je već neko vrijeme van funkcije. Kako su veliki troškovi popravke istog (istrošenost tonera čija je cijena cca 500 KM i bubnja čija cijena takođe iznosi nekoliko stotina KM) Opština Oštra Luka se odlučila na kupovinu drugog mrežnog štampača. Zbog manjih troškova, Opština će izvriti nabavku korištenog štampača, koji pri tome mora zadovoljiti tehničke uslove propisane za trezorsku mrežu.

Iz gore navedenog razloga, a u skladu sa visinom procijenjene vrijednosti ove robe, Opština Oštra Luka pokreće predmetnu javnu nabavku postupkom direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: