Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 14:30

Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe Općinskog štaba CZ Općine Stari Grad Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

478-1-1-116-3-31/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200738880009
Kontakt osoba ERMANA SULEJMANOVIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-421
Faks (033) 220-804
Elektronska pošta ermana.sulejmanovic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Stari Grad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

KUPOVINA TERENSKOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE OPĆINSKOG ŠTABA CZ OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

KUPOVINA TERENSKOG MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE OPĆINSKOG ŠTABA CZ OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Lični automobili
Dodatni predmet(i) 34115000-6 Drugi lični automobili


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,05

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ZELENIH BERETKI 4

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Najduže 30 (trideset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.7.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.7.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.7.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, SALA 109, I SPRAT, OBJEKAT "B"

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

SVE DODATNE INFORMACIJE : MIRNES IMAMOVIĆ, 033/282-395, fax : 0233/205-817 ili mail :
mirnes.imamovic@starigrad.ba


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba MIRNES IMAMOVIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-395
Faks (033) 205-817
Elektronska pošta mirnes.imamovic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba OPĆINA STARI GRAD, ŠALTER SALA, ŠALTER BROJ 7 - PROTOKOL
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-421
Faks (033) 220-804
Elektronska pošta ermana.sulejmanovic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba MIRNES IMAMOVIĆ
Adresa Zelenih beretki 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 282-395
Faks (033) 205-817
Elektronska pošta mirnes.imamovic@starigrad.ba
Internet adresa www.starigrad.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: