Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 11:57

Nabava junećeg mesa (milaneza)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.06.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

329-1-1-51-3-23/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB 4227224680006
Kontakt osoba Karolina Brekalo,dipl.iur.
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-500
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava junećeg mesa (milaneza) za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava junećeg mesa (milaneza) za godišnje, sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice
Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za prehranu bolesnika, Kneza Mihajla Viševića Humskog bb, 88 000 Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uvjeti plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

28.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade u KM

10 KM

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.7.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.7.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Ravnateljstvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000
Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može osigurati nakon uplate iznosa naknade za otkup tenderske dokumentacije na broj
žiroračuna 3381002200717786 kod UniCredit bank dd Mostar


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa Kralja Tvrtka bb, Pravna služba
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-530
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa Kralja Tvrtka bb, Protokol
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-530
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: