Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 16:21

Nabavka opreme organizacijama koje učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja (policija i ronioci): taktičke pantalone, zimska jakna, taktička košulja i čizme...

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

935-1-1-121-3-88/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba SEAD-ABDURRAHMAN KALABIĆ
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme organizacijama koje učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja (policija i ronioci)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme organizacijama koje učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja i to:
LOT1: Taktičke pantalone, zimska jakna, taktička košulja i čizme, zaštitna kaciga, itd. (POLICIJA)
LOT2: Ronilačko odjelo, maska, čizme, disaljka, rukavice, itd. (RONIOCI)


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2016. 13:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Zgrada Općine Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 Sarajevo, Velika sala
Općinskog Vijeća I sprat


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Fata Husejnović
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-305
Faks (033) 492-194
Elektronska pošta husejnovicf@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme organizacijama koje učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja (policija)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sljedeće opreme : 1.Taktičke pantalone - 20 kom, 2. Zimska jakna duga - 20 kom., 3. Taktička košulja dugi rukav -
20 kom., 4. Taktičke duboke čizme - 20 kom., 5. Zaštitna odjela za smirivanje i kontrolu mase - 10 kom., 6. Štit za supresij
u nemira - 20 kom., 7. Taktički prsluk sa dodacima - 20 kom., 8. Zaštitna kaciga -20 kom. (POLICIJA)


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana zaključivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 55ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme organizacijama koje učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja (ronioci)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sljedeće opreme : 1. Ronilačko odijelo - 6 kom., 2. Neoprensko superstrech nadodijelo - 6 kom., 3. Ronilačka maska
- 6 kom., 4. Ronilačka disajka - 6 kom., 5. Ronilačke peraje - 6 kom., 6. Ronilački nož - 6 kom., 7. Ronilačke čizme 6 kom.,
8. Ronilačke rukavice - 6 pari, 9. Pojas sa olovom - 6 kom., 10. Komplet prve pomoći - 1 komplet, 11. Komplet za davanje pr
ve pomoći kisikom na obali - 1 komplet, 12. Ronilačka signalna plutača - 2 kom., 13. Ronilački padobrani - 1 kom., 14. Su
ho odijelo - 2 kom., 15. Pododijelo - 2 kom., 16. Ronilačke peraje za suho odijelo - 2 kom. i 17. Komplet alata za popravke
i prilagodbu opreme - 1 kom. (RONIOCI)


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana zaključivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 55

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: