Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 12:40

(poništenje poziva) Nabavka zaštitne obuće, odjeće i opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1339-1-1-92-4-162/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba Enes Suljic
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-901
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka htz-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka htz opreme, po lotovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zaštitne obuće

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18830000-6 Zaštitna obuća

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedena je u tenderskoj doumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44363,30

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do okončanja isporuke ili godinu dana (ovisno šta prije nastupi)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na adresu ugovornog organa, magacin u Bihaću

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja u mjesecima 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


16.6.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zaštitne odjeće iz šivanog programa

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18110000-3 Radna odjeća

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedena je u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51485,40

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do okončanja isporuke roba ili godinu dana (ovisno šta prije nastupi)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na adresu ugovornog organa, magacin u Bihaću

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja u mjesecima 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


16.6.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zaštitne opreme

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18143000-3 Zaštitna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

navedena je u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34127,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do okončanja isporuke ili godinu dana (ovisno šta prije nastupi)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na adresu ugovornog organa, magacin u Bihaću

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja u mjesecima 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


16.6.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: