Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i isporuka uredskog materijala ( registratori, nalozi za plaćanje, blagajnički izvještaji, primitke, kopir papir, koverte, arhivske fascikle, putni nalozi, ading role, samoljepljivi blokovi, spajalice...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 06.05.2013

JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI COMING
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 206-1-1-1-6/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javna ustanova za komunalne djelatnosti Coming
Kontakt osoba: Davor Sesar
Adresa: Trg Gojka Šuška 3a
Poštanski broj: 88220
Općina/Grad: Široki Brijeg
IDB/JIB: 4272015550001
Telefon: 039705582
Faks: 039705582
Elektronska pošta(e-mail):ovdf@tel.net.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Općinska razina
(FBiH), ŠIROKI BRIJEG
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Upravljanje i održavanje
stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka uredskog materijala.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet postupka je nabavka i isporuka uredskog materijala za
potrebe Javne ustanove Coming Široki Brijeg.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
3.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Široki Brijeg
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1. godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 5.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:5.6.2013 Vrijeme:10:45
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.6.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: trg Gojka Šuška 3a, Široki Brijeg
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene dokumente neće biti
razmatrane. Ugovorno tijelo ne snosi troškove ponuđačima u
postupku.
Zatvorenu i zapečaćenu ponudu sa punom adresom i naznakom "
PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU UREDSKOG
MATERIJALA - NE OTVARAJ" dostaviti na naznačenu adresu
do naznačenog roka.
(M1-A-6421-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: