Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje higijene (sredstva za dezinfekciju, brisač prozora sa gumom, brisač podova, PVC čaše, četka ribača, deterdženti, alu folija...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 06.05.2013

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1080/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska pošta(e-mail):komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa(web):www.riteugljevik.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 149/12-P1 Nabavka potrošnog materijala i sredstava za
održavanje higijene
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detalj u TD
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
detalj. u td
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
detalj. u td
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
detalj u td
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 28.5.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 58,50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.6.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 149/12-P1 - "Nabavka potrošnog
materijala i sredstava za održavanje higijene". Na koverti obavezno
naznačiti ime ponuđača.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na
sljedeće račune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni račun
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN FRANKFURT
FIELD 57a SNJIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik "
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Srećko Ćebetarević
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774266
Faks: 055774382
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Svjetlana Stanišić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Milka Perić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
(M1-A-6413-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: