Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja teretnih motornih vozila Mercedes u Sarajevu

Izvor: eKapija.ba, 10.05.2013.

 

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Regionalni centar Sarajevo

Broj: 02/6-1/IV-D-16-9-9522-12-2/12

 

Sarajevo, 22.04.2013. godine

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 89/05 ) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 62/11 ), člana 79. i 83. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza («Sl. Glasnik BiH» broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjenih motornih vozila Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje:

 

JAVNU  AUKCIJU

 

Koja će se održati dana 31.05.2013. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Đoke Mazalića broj 5, I sprat, soba broj 113A, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova, radi namirenja duga prodajom zaplijenjenih motornih vozila dužnika dužnika MEGATTI d.o.o i Boje d.o.o. Sarajevo, Ul. Bosanski put bb, Ilijaš, PDV broj 4200654510001.

 

Rb

Marka i tip vrsta vozila

Kol.

God.proizv

Snaga

KW

Radna

zapremina

cm

Procijenjena

vrijednost

KM

1.

Teretno motorno vozilo, Marka vozila-MERCEDES-BENZ tip vozila 817 ,registarska oznaka 139-M-942, broj šasije WDB9700151K492871,br.motora

900491100139369.

1

2000

125

4249

14.300,00

2.

Teretno motorno vozilo, Marka vozila-MERCEDES- tip vozila 812 ,registarska oznaka K45-E-201, broj šasije DB9700111K403756, br.motora 90490900081416.

1

1999

90

4249

11.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka mašinske struke mr sci. Amira Arnautovića.

Prodaja motornih vozila koja su predmet aukcije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 50,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu.

Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije početka aukcije, na blagajni RC Sarajevo ili Odboru za prodaju polože depozit u iznosu od 10 % od početne vrijednosti motornog vozila za koju su zainteresovani. Depoziti se primaju sve do 15 minuta prije početka aukcije.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupanju.

Aukcija će se poništiti ako su dug, naknadni teret prinude, troškovi pljenidbe i zatezna kamta plaćeni prije otvaranja aukcije.

Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prouzrokovanu UIO. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu prodajne cijene za motorno vozilo koje je kupio, izdat će se nalog za održavanje druge aukcije u toku slijedećih 15 dana.

Odbor za prodaju po ocjeni rezultata prve aukcije ukoliko ih smatra ne odgovarajućim može odrediti održavanje druge aukcije, kao i mogućnost održavanja direktne prodaje ako imovina nije prodata tokom aukcije.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili motorno vozilo depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

Sve obaveze za kupljenu robu ( PDV, transport i sl. ) preuzima kupac.

Predaja motornog vozila kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine, uz izdavanje potvrde o kupovini.

 

UPOZORENJE: depozit ostaje kod UIO ako učesnik na aukciji ne ispuni obavezu plaćanja cijene koja se ponudi u toku aukcije.

Motorna vozila koja su predmet aukcije mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 časova u prostorijama dužnika MEGATTI d.o.o i Boje d.o.o. Sarajevo, Ul. Bosanski put bb, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033/279-530, 033/279-531, 033/279-566, 033/279-490 i 033/279-534.

Na aukciji ne mogu učestvovati uposlenici UIO, ni lica koja su u rodbinskom odnosu sa nekim od uposlenika UIO do trećeg koljena linijskog pobočnog srodstva.

 

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Mirsad Švraka

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: