Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja teretnog i priključnog motornog vozila

Izvor: eKapija.ba, 10.05.2013.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Regionalni centar Sarajevo

Broj: 02/6-1/IV-16-7-6273-2/11

Sarajevo, 22.04.2013. godine

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 89/05 ) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( «Sl. Glasnik BiH» broj 62/11 ), člana 79. i 83. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza («Sl. Glasnik BiH» broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjenih motornih vozila Uprava za indirektno oporezivanje, Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Sarajevo, najavljuje:

 

J A V N U A U K C I J U

Koja će se održati dana 27.05.2013. godine u prostorijama RC Sarajevo, Ul. Đoke Mazalića broj 5, I sprat, soba broj 113A, Sarajevo sa početkom u 12,00 časova, radi namirenja duga prodajom zaplijenjenih motornih vozila dužnika GLOB-METAL d.o.o. Kiseljak, Ulica Brestovsko bb, ID broj 4236351190009

 

Rb

Marka i tip vrsta vozila

Kol.

God.proizv.

Snaga

KW

Radna

zapremina

cm

Procijenjena

vrijednost

KM

1

Teretno motorno vozilo, Marka vozila-

MERCEDES-BENZ, dizel, reg. oznake J78-

E-087, br.šasije WDB9540321K240604,

br.motora 54192300008713

1

1997

290

11946

19.500,00

2

Priključno vozilo, Marka vozila-

SCHWARZMUELLER, NN34, reg.oznaka

T32-T689, br. šasije 62860

1

1990

 

 

7.000,00

 

NAPOMENA:

Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu kataloške vrijednosti (Katalog EIB Internationale 2/2012, str. 967/1, str. 769/12) i pri tome se imalo u vidu stanje vozila. Prodaja motornih vozila koja su predmet aukcije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti. Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 50,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu. Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije početka aukcije, na blagajni RC Sarajevo ili Odboru za prodaju polože depozit u iznosu od 10 % od početne vrijednosti motornog vozila za koju su zainteresovani. Depoziti se primaju sve do 15 minuta prije početka aukcije.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupanju.

Aukcija će se poništiti ako su dug, naknadni teret prinude, troškovi pljenidbe i zatezna kamta plaćeni prije otvaranja aukcije. Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prouzrokovanu UIO. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu prodajne cijene za motorno vozilo koje je kupio, izdat će se nalog za održavanje druge aukcije u toku slijedećih 15 dana.

Odbor za prodaju po ocjeni rezultata prve aukcije ukoliko ih smatra ne odgovarajućim može odrediti održavanje druge aukcije, kao i mogućnost održavanja direktne prodaje ako imovina nije prodata tokom aukcije. Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili motorno vozilo depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

Sve obaveze za kupljenu robu ( PDV, transport i sl. ) preuzima kupac. Predaja motornog vozila kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine, uz izdavanje potvrde o kupovini.

 

UPOZORENJE: depozit ostaje kod UIO ako učesnik na aukciji ne ispuni obavezu plaćanja cijene koja se ponudi u toku aukcije. Motorna vozila koja su predmet aukcije mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15

časova u prostorijama dužnika GLOB-METAL d.o.o. Kiseljak, Ulica Brestovsko bb, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 033/279-530, 033/279-531, 033/279-566, 033/279-490 i 033/279-534. Na aukciji ne mogu učestvovati uposlenici UIO, ni lica koja su u rodbinskom odnosu sa nekim od uposlenika UIO do trećeg koljena linijskog pobočnog srodstva.

 

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Mirsad Švraka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: