Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka novih motornih vozila i motocikla-skutera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 166-1-1-3-123/13
Broj obavještenja o nabavci: 166-1-1-1-104/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: Željko Rakić
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4.
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska pošta(e mail):umf@mup.vladars.net
Internet adresa(web):www.mup.vladars.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b.Nivovlastikojempripadaugovorniorgan:Entitetskinivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih motornih vozila i motocikla-skutera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavkanovihslužbenihmotornihvozilaimotocikla-skutera
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkih motornih vozila srednje klase
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka putničkih motornih vozila sa dizel motorom, snage
minimalno 75kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
150 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
3.417.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4.
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka terenskih putničkih motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih terenskih putničkih motornih vozila sa dizel
motorom snage od 80 do 83kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
50 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1.256.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4.
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka terenskih putničkih motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih terenskih putničkih motornih vozila sa dizel
motorom snage od 140 do 145kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
15 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
716.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4.
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka motocikla-skutera
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih motocikla - skutera radne zapremine od 251 do 280
ssm
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
10 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
101.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkih motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih putničkih motornih vozila više klase sa dizel
motorom minimalne snage 110kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
9 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
335.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4.
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalifikobanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkih motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih putničkih motornih vozila niže klase sa dizel
motorom minimalne snage 55kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
50 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1.214.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkih kombi motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih putničkih kombi motornih vozila sa dizel
motorom snage od 80 do 82kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
7 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
355.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4.
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka teretnih kombi motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavkanovihteretnihkombimotornihvozilasadizelmotorom
snageod95do98 kNJ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
5 komada
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
199.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović 4.
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.4.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
(M1-C-6564-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: