Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka nafte i naftnih derivata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 307-1-1-3-492/13
Broj obavijesti o nabavi: 307-1-1-1-383/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mirela Šutalo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
Elektronska pošta(e-mail):mirela.sutalo@ephzhb.ba
Internet adresa(web):www.ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska
razina,Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Električna energija
I.3. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 7
II.2.b Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 3
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Nabava nafte i naftnih derivata za Hercegovačko neretvansku
‘upaniju LOT 1-Mostar;LOT 2-Čitluk;LOT3-Čapljina;LOT
4-Rama;LOT 5-Stolac;LOT 6-Neum;LOT 7-Ravno;
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava nafte i naftnih derivata
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 3 - Čapljina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava nafte i naftnih derivata
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
166.928,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja/trajanje okvirnog sporazuma
2 (dvije) godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, udio:70,00%
2. Operativni troškovi obračunati po svakom prijeđenom kilometru
od sjedišta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica do
najbliže benzinske stanice ponuđača navedene u ponudi ponuđača,
udio:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 29.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4 Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-6493-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: