Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka jamskog drveta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD
RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 349-1-1-3-160/13
Broj obavještenja o nabavci: 349-1-1-1-153/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA
Kontakt osoba: ZAKIR IMAMOVIĆ
Adresa: Stjepana Radića br. 2
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218116700000
Telefon: 032242861
Faks: 032248816
Elektronska pošta(e-mail):rmu-zenica@telekabel.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Jamsko drvo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Jelovo ili smrčevo jamsko drvo
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1680 m3
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
200.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladište Ugovornog organa u Zenici.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena sa maksimalnim učešćem, učešće:90,00%
2. Rok plaćanja sa maksimalnim učešćem, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 13.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
186.900,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
207.000,00 KM
(M1-C-6680-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: