Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka trakastih transportera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD
RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 349-1-1-3-163/13
Broj obavještenja o nabavci: 349-1-1-1-133/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA
Kontakt osoba: Sanela Imamović
Adresa: Stjepana Radića br. 2
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218116700000
Telefon: 032242861
Faks: 032248816
Elektronska pošta(e-mail):rmu-zenica@telekabel.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.3. Zajednička nabavka
Da
I.3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj
nabavci
1. JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA, Entitetski nivo, Federacija Bosne i
Hercegovine
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
""Đurđevik"" d.o.o. - Đurđevik, Entitetski nivo, Federacija Bosne i
Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka trakastih transportera za potrebe JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo, ZD RMU Zenica d.o.o.-Zenica i ZD RMU
"Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik-ponovljeni postupak
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tračni transporteri B= 1000 (mm) i B=800 (mm) za transport
iskopine sa radilišta u uglju i jalovina i sa radilišta u kamenu u ZD
RMU Zenica i tračni transporter B=1000 (mm) za transport
iskopine sa radilišta u ZD RMU Đurđevik.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.500.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD RMU Zenica d.o.o.-Zenica, ZD RMU Đurđevik
d.o.o.-Đurđevik
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Krajnji rok za isporuku je 3 (tri) mjeseca od potpisivanja Ugovora.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.5. Dodatne informacije
Ured za razmatranje ‘albi BiH poništio postupak u cjelosti
Rješenjem broj UP2-01-07.1-324-8/13 od 21.03.2013. godine.
(M1-C-6555-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: