Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka metalnih kućišta za niskonaponske blokove u transformatorskim stanicama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 182-7-1-4-79/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno društvo Eldis
Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska pošta(e-mail):eldis@bih.net.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka metalnih kućišta za niskonaponske blokove u
transformatorskim stanicama
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka metalnih kućišta za niskonaponske blokove u
transformatorskim stanicama
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.5.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Zavisno društvo Eldis
Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska pošta (e-mail):sasa.nevesinjac@gmail.com
(M1-D-6713-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: