Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription ugovor i usluga Premier Support-a

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 103-1-1-6-50/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 103-1-1-1-48/13
Datum objave obavještenja: 6.5.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Nermin Višća, Danko Lupi
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033284750
Faks: 033284751
Internet adresa(web):www.mkt.gov.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak I.2. Kontakt osoba mijenja se i glasi: Nermin Višća, Danko
Lupi.
Odjeljak I.3. Kontakt osoba mijenja se i glasi: Nermin Višća, Danko
Lupi.
Odjeljak I.4. Kontakt osoba mijenja se i glasi: Nermin Višća, Danko
Lupi.
Odjeljak III.6. mijenja se i glasi: a) Ukupan promet u 2012. godini
ne smije biti ispod 200.000,00 KM;
b) Bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha za 2012. godinu..
(M1-F-6515-13

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: