Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja starog otpadnog željeza prve klase u Zenici

Izvor: Naša riječ, 14.05.2013.

 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica

Ul. Stjepana Radića br. 2

72000 Zenica

 

Zenica, 13.05.2013. godine

Broj: 7049

 

Na osnovu člana 70. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju starog otpadnog željeza prve klase

 

I                    

Predmet prodaje je staro, otpadno željezo prve klase u količini od cca 300 tona, po cijeni koja ne može biti niža od 0,520 KM/kg. U cijenu nije uračunat PDV.

II                  

Pravo na učešća imaju sva pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost.

III               

Zainteresovane osobe otpadno željezo mogu po­gledati u krugu Društva u pogonu „Raspotočje", a za bliže informacije mogu se obratiti kontakt osobi Mustafi Kaknjo na broj tel. 060 3196964.

IV                

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije otvaranja ponuda uplate depozita u iznosu od 10 % od početne cijene bez PDV na blagajni Društva ili na tran­sakcijski račun broj: 1340100000187039, kod IKB DD Zenica. Povrat depozita neuspješnim učesnicima bit će vraćen odmah po okončanju otvaranja ponuda. Učesnici u javnom oglasu dužni su uz ponudu obavezno priložiti uplatnicu o uplaćenom depozitu.

V                  

Javno otvaranje ponuda izvršit će se komisijski, dana 22.05.2013. godine, sapočetkomu 13,00 sati, u prostorijama ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači, koji su dostavili ponudu (fizička lica), odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnom otvaranju (pravna lica).

VI                

Ponude se dostavljaju do 22.05.2013. godine do 12,00 sati, u zapečaćenoj koverti na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica Ul. Stjepana Radića br. 2 72000 Zenica sa naznakom „Ponuda pojavnom oglasu za prodaju starog otpadnog željeza".

VII             

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

VIII           

Prodavač zaključuje kupoprodajni ugovor sa uče­snikom javnog oglasa čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija.

Sve troškove, plaćanja PDV-a, kao i ostale dažbine vezane za kupovinu snosi kupac.

IX

Kupljeno staro otpadno željezo se preuzima u vi­đenom stanju odmah po uplati postignute cijene.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: