Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja službenog motornog vozila Audi A6 u Prnjavoru

Izvor: Glas Srpske, 15.05.2013.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPĆINE

Karađorđeva br.2, Prnjavor,

tel / fax: + +387 51 660-845

e-mail: opsta_up@teol.net

 

Broj: 01/1-022-114/13

Datum: 14.5. 2013. godine

 

Na temelju Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem javne licitacije broj: 01/1-022-114/13 od 2013/5/14. godine, načelnik općine objavljulje:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog motornog vozila po drugi put

 

I

Načelnik općine Prnjavor prodaje službeno vozilo AUDI A6 putem usmene javne licitacije po drugi put, i to:

R.b

Marka i tip vozila

Vrsta vozila

Snaga motora KW

Datum isteka regist.

God.proizvodnje

Pređeni km

Početna cijena u KM

1.

АUDI А6

benzin

160

13.2.2013.

2002.

450.597 km

7.290,00

 

II            

Pravo učešća u postupku usmene licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja na dan licitacije uplate kauciju u iznosu od 700,00 KM i to najkasnije jedan sat prije početka licitacije. Uplata se vrši na blagajni trezora Opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2.

III           

Prodaja vozila se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovota i reklamacija koje se odnose na stanje vozila. Vozilo se može pogledati na dan licitacije 22.5.2013. godine od 8 do 13 časova u krugu Opštine Prnjavor ulica Svetosavska broj 10.

IV          

Licitacija vozila usmenim javnim nadmetanjem održaće se dana 22.5.2013. godine u prostorijama Opštine Prnjavor ulica Svetosavska broj 10. sa početkom u 13 časova.

V            

Licitirati se ne može ispod početne cijene. Najmanji iznos podizanja cijene je 100,00 KM. Javno nadmetanje će se zaključiti ako i poslije drugog poziva nije stavljena veđa ponuda, u roku od jednog minuta. Ako najpovoljniji ponuđač siustane od ponuđene cijene do zaključenja licitacije, postupak se nastaalja a ponuđač gubi pravo na povrat novčanog iznosa i ne može učestvovati u daljem postupku licitacije koji se nastavlja odmah.

Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje ako se radi o zastupnicima.

Odustajanje, odnosno povlačenje ponude najpovoljnijeg ponuđača nakon zaključenja licitacije, imaće za posljedicu poništenje predmetne prodaje navedenog vozila i ponavljanje postupka putem direktne prodaje.

U slučaju da se u ponovljenom postupku usmene licitacije automobil ne proda, prodaja automobila đe se izvršiti putem direktne prodaje, na način da sva zainteresovana lica mogu dostaviti pisane ponude u zatvorenim kovertama na adresu: "Opština Prnjavor, Komisija za provođenje postupka licitacije, ul. Karađorđeva br. 2, 78 430 Prnjavor" sa naznakom - NE OTVARATI, najkasnije do 29.5.2013. godine do 13 časova. Opština Prnjavor zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu u postupku direktne prodaje. Odluka o prodaji putem direktne prodaje biće objavljena na oglasnoj taoli Opštine Prnjavor.

VI          

Nakon završetka javne licitacije, sa ponuđačem koji ponudi najveđu cijenu za vozilo biđe zaključen kupoprodajni ugovor.

Rok za uplatu postignute cijene je tri dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, u protivnom Opština Prnjavor zadržava uplađeni iznos depozita. Vozilo se može preuzeti nakon izvršene kompletne uplate.

Troškove vezane za prenos vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

VII         

Učesnicima licitacije koji nisu kupili vozilo biće vraćen depozit odmah poslije završene licitacije. Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-286 (kontakt osoba Siniša Tešanović).

 

NAČELNIK OPŠTINE

dr Siniša Gatarić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: