Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke motornih vozila iz programa Škoda, Land Rover i Lada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU
AVIJACIJU-FEDERALNA DIREKCIJA ZA
CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 92-1-1-1-110/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU-
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Kontakt osoba: Mirela Idrizovic
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar - Centralna zona
IDB/JIB: 4227318400023
Telefon: 036449230
Faks: 036327811
Elektronska pošta(e-mail):info@fedcad.gov.ba
Internet adresa(web):www.fedcad.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke
motornih vozila iz programa ŠKODA, LAND ROVER I LADA za
potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije
za civilno zrakoplovstvo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova i usluga sevisiranja i popravke
motornih vozila iz programa ŠKODA, LAND ROVER I LADA za
potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije
za civilno zrakoplovstvo
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
servis odabranog ponuđača
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00 %
2. Operativni trošak, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 12.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 19.6.2013. Vrijeme: 10:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: dr.Ante Starčevića bb, 88000 Mostar,zgrada Vlade
FBiH,kancelarija 105
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija između
ugovornog organa i dobavljača se vodi u pisanoj formi, na način da
se ista dostavlja poštom, faxom ili lično na adresu ugovornog
organa.
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije se podnosi u
pisanoj formi i potpisan od strane ovlaštenog lica dobavljača,
poštom, lično ili putem faksa
(M1-A-6946-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: