Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka novog midibusa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-1-1-229/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Adresa: FADILA KURTAGIĆA BROJ 1.
Poštanski broj: 75280
Opština/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska pošta(e-mail):jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.jpsumetk.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novog midibusa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novog midibusa; međuosovinski razmak (minimalno)
3300 mm, Dužina 7000 - 7400 mm, Širina 2000 - 2300 mm. visina
3000 - 3500 mm, masa (kg)6500 (maksimalno). Detaljnije u TD.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Odredište ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Po potrebi ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Po tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Po tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok isporuke, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 14.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2013. Vrijeme: 10:45
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul. Fadila Kurtagića br. 1, Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom
od 7.00 do 15.00 h, uz zahtjev za izuzimanje iste i uplatu na račun
broj 1321600311487057 kod NLB Banke.
(M1-A-6976-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: