Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala i opreme za izgradnju zaštitne ograde i servisnih prometnica prve sanitarne zone izvorišta akumulacije Tribistovo (armirano betonski stupovi, bodljikava žica, portland cement, agregat za beton i tampon)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JAVNO PODUZEĆE VODOVOD D.O.O. POSUŠJE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1307-1-1-1-1/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje
Kontakt osoba: Šimun Žulj
Adresa: Ulica fra Grge Martića 42
Poštanski broj: 88240
Općina/Grad: Posušje
IDB/JIB: 4272322130001
Telefon: 039680815
Faks: 039681983
Elektronska pošta(e-mail):info@vodovod-posusje.ba
Internet adresa(web):vodovod-posusje.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Općinska razina
(FBiH), POSUŠJE
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 4
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava materijala po projektu provođenje tehničkih mjera zaštite
izvorišta akumulacije Tribistova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava materijala i opreme za izgradnju zaštitne ograde i servisnih
prometnica prve sanitarne zone izvorišta akumulacije Tribistovo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 18.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:18.6.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: J.P. Vodovod Posušje, fra Grge Martića 42
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije može se izvršiti na ‘iro račun broj:
3382002261574081 kod UniCredit banke.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1- armirano betonski stupovi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava armirano betonskih stupova za ograde dimenzija
12x12x220 cm
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1200 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Tribistovo
V. Dodatne informacije
Detalji u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - nabava bodljikave žice
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava pocinčane dvostruke bodljikave ‘ice za ograde
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
36,3 km
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
22.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Tribistovo, Posušje
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 3- portland cement
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka portland cementa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
57 tona
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
12.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladište J.P. Vodovod, Posušje
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOt 4- agregat za beton i tampon
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava agregata za beton granulacije 0-32mm i tampona od
nekoherentnog kamenog materijala granulacijeod 0-30mm
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
2.863 tone
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Tribistovo
(M1-A-7180-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: