Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka goriva, maziva i tečnosti za vjetrobranska stakla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU
AVIJACIJU-FEDERALNA DIREKCIJA ZA
CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 92-1-1-3-109/13
Broj obavijesti o nabavi: 92-1-1-1-99/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU-
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Kontakt osoba: Vlado Jurić, Gorana Lakičević
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar - Centralna zona
IDB/JIB: 4227318400023
Telefon: 036449230
Faks: 036327811
Elektronska pošta(e-mail):info@fedcad.gov.ba
Internet adresa(web):www.fedcad.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska
razina,Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.3. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a: 20.000,00
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Nabavka goriva, maziva i tečnosti za vjetrobranska stakla za
potrebe Centra kontrole zračnog prometa Tuzla/ Federalne
direkcije za civilnu avijaciju/Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva, maziva i tečnosti za vjetrobranska stakla za
potrebe Centra kontrole zračnog prometa Tuzla/ Federalne
direkcije za civilnu avijaciju/Federalne direkcije za civilno
zrakoplovstvo
II.5 Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-7035-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: