Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka transformatorskog ulja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 145-1-1-3-494/13
Broj obavještenja o nabavci: 145-1-1-1-422/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Murat Asoli
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska pošta(e-mail):amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Transformatorsko ulje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Transformatorsko ulje
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
45.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 mjeseca od datuma stupanja ugovora nasnagu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 32.869,50
KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 32.869,50
KM
(M1-C-7013-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: